Ansvaret er dit

Hvad kan vi gøre?

5

Dit liv – hvis er ansvaret?

Der skal ikke herske nogen tvivl: Du har ansvaret for dit eget liv!

At leve består af en række valg. De allerfleste af disse valg er vi ikke opmærksomme på, fordi vanen vælger, systemet vælger eller vennerne vælger: Jeg plejer at spise yoghurt til morgen (vanevalg), på skolen skal jeg klæde om til idræt (systemvalg), og når jeg skal i byen (personligt valg), følger jeg mine kammerater (vennevalg). Det ville være alt for besværligt, hvis vi hele tiden skulle træffe valg. De fleste livsvalg er automatiserede. Men det kan ikke fjerne det faktum, at vi har ansvaret for vores eget liv.

Vanevalg og vennevalg hører til din livsverden. Systemvalg hører til systemverdenen. Skolen og den orden der hersker på skolen, tilhører systemverdenen (selvom du også her kan få plads til din livsverden). Vaner har du selv en større indflydelse på. ’Dårlige vaner’ er en moralsk etikette på en adfærd, der i sidste ende er uhensigtsmæssig. Som regel er det andre, der påstår, at man har en dårlig vane, men man skal ikke være bleg for at følge et godt råd.

Er det en dårlig vane at spille? Nej, bestemt ikke. Men at spille for meget er en dårlig vane, for det sluger energien fra andre dele af din livsverden. Du mister venner og oplevelser. Er det en dårlig vane at følge sine venner? Nej, bestemt ikke. Vi har alle brug for at tilhøre fællesskaber, men hvis vennerne har dårlige vaner, kan det blive et problem.

Kend dig selv, er den bedste måde at tage ansvaret for sit eget liv. Deltagelse i spil er et udsat område i vores livsverden. Hvor langt vil du gå? Hvilke regler vil du selv sætte op, så du til enhver tid kan bryde vanevalget? Kend dine egne grænser, så kan du bedre tage del i dine venners liv. Har du et udvidet ansvar, der også gælder dine kammerater? Hvilke regler vil du sætte, så du til enhver tid kan give dine nærmeste kammerater et godt råd, hvis de er kommet for langt ind i spillefælden?

I dette tema skal du kunne:

 • læse informerende faglige tekster
 • skelne mellem begreberne livsverden og systemverden og finde eksempler herpå
 • reflektere over livsværdier og diskutere dem med andre
Livsverden og systemverden

Sociologer skelner mellem vores livsverden og systemverdenen.

 • Vores livsverden er den umiddelbare hverdagsvirkelighed, som vi deltager i gennem familie, skole og fritid. Her bliver vores sprog og bevidsthed formet.
 • Systemverdenen er den regulerede del af virkeligheden, hvor vores handlinger og tanker er reguleret af ”systemet”, fx regler og adfærd ved pokerbordet, procedurer i netbanken eller i forbindelse med flyrejsen.  

Fakta om spil

Unge og spil i tal

 • 33.200 unge mellem 12 og 17 år har en problematisk spilleadfærd i forhold til pengespil og er i farezonen for at udvikle ludomani
 • 31 procent (10.300) af disse har følt sig ensomme den seneste måned, og 41 procent (13.600) har følt sig nedtrykte eller deprimerede.
 • 15 procent af drengene i alderen 16-17 år har en problematisk spilleadfærd. Ud af drengene i aldersgruppen 12-17 år er det 11 procent.
 • Drengene gambler mere end pigerne og udvikler også problematisk spilleadfærd i langt højere grad end pigerne. Næsten tre gange flere drenge end piger har problemadfærd i forhold til pengespil.
 • Hvis man som ung har prøvet at spille om penge på nettet, er der over tre gange så stor risiko for at få problemadfærd i forhold til spil.

(Kilde: Unge og gambling, CEFU, 2008) 

Drengene mod pigerne

Der er mange flere drenge end piger, som har problemer med spil.

 • 80 % af alle ludomaner er drenge eller mænd.
 • Drengene bliver som regel bidt af at spille, fordi de får et kick ud af det.
 • Størstedelen af de piger, der bliver afhængige af spil, bruger derimod spillet som en form for virkelighedsflugt.

Der er også forskel på hvordan drenge og piger spiller:

 • Drengene spiller generelt om større beløb end pigerne
 • Drengene spiller spil, hvor der er kortere tid mellem indsats og gevinst.

Hvorfor spiller vi?

 • Vi spiller for at slappe af og for at glemme hverdagen. Spil er en slags leg, hvor reglerne er givet på forhånd, og ligesom legen er spillet en form for virkelighedsflugt.
 • Man kan ikke vinde, når man leger, men det kan man, når man spiller. Muligheden for at vinde gør det tiltrækkende at spille, og når der er penge indblandet, appellerer spillet til vores naturlige lyst til at tage chancer.

Hvorfor spiller flere og flere?

 • Det er blevet in at spille.
 • Internettet er fyldt med lokkende tilbud om spil på alle tider af døgnet.
 • Samtidig bliver vi bombarderet med reklamer for poker og andre spil på tv, på nettet, i biografer og i aviser.
 • Derfor spiller danskerne mere i dag end nogensinde, og der bliver flere og flere ludomaner. Især mange unge har svært ved at finde grænsen og begynder at bruge alt for meget tid og alt for mange penge på at spille.

Hvad er ludomani?

 • Ludomani er afhængighed af spil.
 • Ludomaner har ikke kontrol over deres spillelidenskab og bliver urolige, triste og irritable, hvis de ikke kan spille.
 • Deres spilletrang sætter alt andet til side og de fortsætter, selvom det går ud over deres forhold til familie og venner.
 • Ludomani er en adfærdsmæssig forstyrrelse. Det er dog relativt enkelt at ændre denne situation, men det er en proces – og den kan godt tage tid.

(Kilde: Ludomani – ikke flere indsatser, tak!, Michael Bay Jørsel, 2003)

Hvad kendetegner en ludoman?

 • En person der er på vej ud i et spillemisbrug begynder at opføre sig anderledes end han plejer.
 • Han kan fx finde på at bruge natten foran computeren i stedet for at sove.
 • Familie og venner vil også opleve at ludomanen har humørsvingninger og ikke hører efter, hvad der bliver sagt.
 • Ludomaner taler ofte meget om spil og praler med det, de har vundet, men taler sjældent om de gange, de taber. Ikke desto mindre taber ludomaner tit og ofte større pengebeløb, og har derfor tit store økonomiske problemer.

(Kilde: Center for Ludomani)

OPGAVE

Livsverdner

Se på oversigterne i Fakta om spil

 • Vælg en af oplysningerne under Unge og spil i tal og kommenter den
 • Beskriv
 • Diskuter, hvorfor drenge åbenbart gambler mere end piger. Kan det forklares ud fra deres forskellige livsverdner?
 • Find oplysninger i oversigterne, som du kan bruge til at beskrive elementer i gamblernes livsverden.
 • Find eksempler i oversigterne, hvor det personlige valg og systemvalget støder sammen.