Dilemmaer

Hvad kan vi gøre?

5

Dilemmaspillet

Der er ingen rigtige og forkerte svar i forbindelse med spil. Der er dilemmaer, som vi sammen skal tage stilling til. Det er sjovt at spille. Og det kan være farligt at spille. Det er rammen.

Dilemmaspillet er en metode til at diskutere pengespil på i klassen. I skal tage stilling til konsekvens og ansvar. Der er ingen korrekte svar. Kun gode argumenter. Brug jeres viden, som I kan hente her på sitet, og brug jeres erfaringer fra ”det virkelige liv”. Dilemmaerne handler om pengespil. Vi skal derfor for en god skyld gøre opmærksom på, at det er forbudt at spille pengespil, når man er under 18 år.

I dette tema skal du kunne:

 • analysere og tage stilling til etiske problemstillinger
 • argumentere for en holdning – og lytte til andres argumenter 

DILEMMASPILLET – hvordan?

Idé

 • I Dilemmaspillet er der 5 spørgsmål om pengespil. De besvares et af gangen af  den elev, der sidder i den varme stol
 • Spørgsmålet kan ikke besvares med et ja eller et nej, men med en redegørelse, der omfatter svar på, hvad eleven vil gøre og begrundelse herfor.
 • Klassen fungerer som publikum, rådgiver og stemmeafgiver.
 • Eleven i den varme stol vælger en klassekammerat som rådgiver. Rådgiver og elev drøfter spørgsmålet, uden at klassen hører det.

Forberedelse

 • Klassen sætter sig i en rundkreds. Eleven der skal besvare spørgsmålet sidder i den varme stol i rundkredsen.
 • Fem elever melder sig til at sidde i den varme stol
 • Et stopur fremskaffes
 • Hver elev får fem post-it sedler til klasseafstemningen

Afvikling

 • Første elev sætter sig i den varme stol og vælger en rådgiver
 • En ordstyrer stiller det første dilemmaspørgsmål
 • Et stopur sættes i gang. Herefter har eleven fem minutter til at besvare spørgsmålet
 • Eleven beder sin rådgiver om et godt råd. Rådet skal gives, uden resten af klassen hører det.
 • Klassen stemmer om to svarmuligheder, mens eleven snakker med sin rådgiver
 • Eleven fremlægger sit svar

Evaluering

 • Svaret sammenlignes med tre svarmuligheder fra Center fra Ludomani
 • Klassen diskuterer dilemmaet på baggrund af forløbet

Dilemma 1

Du finder ud af, at din bedste ven er blevet afhængig af at spille poker på nettet, og han fortæller dig, at han skylder 40.000 kr. væk.

Han beder dig om ikke at fortælle det til sine forældre, som du ellers kender godt

Hvad vil du foretage dig?

Klasseafstemning

Afstemningstema – mens elev og rådgiver drøfter dilemmaet:

Klassen stemmer om følgende:

 1.     Involvere andre

 2.     Intet

Skriv 1 eller 2 på din post-it seddel.

 

LÆSES FØRST EFTER AFSTEMNING
 

Tre råd fra Center fra Ludomani

Din ven har brug for hjælp, og tavshed er ikke en løsning. Hvis du siger ”ja” til at holde spillet og spillegælden hemmeligt, vil du være ”medspiller”. Så er du med til at fastholde din kammerat i isolation, og det øger risikoen for, at han spiller videre for at vinde de tabte penge tilbage.

 1. Tal med en du har tillid til. Så har du støtte, når du fortæller det til din kammerats forældre
 2. Tal med din lærer om muligheden for, at I sammen taler med din kammerat
 3. Fortæl din kammerat, at du ikke vil være en del af hemmeligheden, og at han har brug for hjælp. Fortæl, at du gerne vil støtte og hjælpe ham, hvis han selv beslutter at fortælle om sin spillegæld til forældrene.
Et godt råd

Hvad siger din rådgiver?

Lyt til hans eller hendes råd – men beslutningen er din!

Dilemma 2

Tre af dine klassekammerater spørger, om du vil være med til at spille poker i frikvartererne. De fortæller dig, at det er sjovest, når I spiller om penge. Indsatsen skal maksimum være 100 kr. pr. spil, og man kan træde ud når som helst.

Vil du sige ’ja’ til deres invitation?

Klasseafstemning

Afstemningstema – mens elev og rådgiver drøfter dilemmaet:

Klassen stemmer om følgende:

 1.     ”ja”

 2.     ”nej”

Skriv 1 eller 2 på din post-it seddel.

 

 Tre råd fra Center fra Ludomani

 

 Privat spil om penge er ulovligt. Alligevel bliver vi ofte tilbudt og fristet til at spille til at spille om penge privat, for så er det ”sjovere”. Spil om mindre eller større beløb mellem venner øger risikoen for at gøre et godt venskab til et dårligt venskab. Pokerspil om penge i frikvartererne, uanset om du vinder eller taber, æder din psykiske energi og fjerner fokus fra din uddannelse. Selv pokerspil for mindre beløb kan hurtigt øge din risiko for at blive fanget og skabe afhængighed.

 1. Sig ”nej tak” til at spille om penge i frikvartererne. Har du brug for underholdning eller anden afslappende aktivitet i frikvarteret, så tilbyd du gerne vil spille kort – men uden penge.
 2. Bring det op i klassen eller på skolen om det er OK at spille om penge i frikvartererne. Måske mangler skolen en spilpolitik og holdning til spil om penge på skolens område.
 3. Hvis du er i tvivl om du vil sige ja eller nej til at spille om penge, så tal med din kæreste, forældre, læreren eller andre du er fortrolig med. Gå ikke med tvivlen alene – tal med andre om din tvivl.
Et godt råd

Hvad siger din rådgiver?

Lyt til hans eller hendes råd – men beslutningen er din!