Et spørgsmål om ord

Spil - Få historien med

1

Et Spørgsmål om ord
Det er ikke ligegyldigt, hvad vi kalder tingene. Bag de fleste ord gemmer der sig en værdidom. Hedder det en ’hest’, en ’krikke’ eller en ’ganger’?  tester tester

Sådan er det også med spil. ’Betting’ er det samme som ’væddemål’, men der er forskel i betydningen. ’Væddemål’ er et gammelt dansk arveord, mens ’betting’ er engelsk og moderne.

Danske Spil kalder deres væddemål for Oddset. ’Odd’ er engelsk og betyder bl.a. tilfældighed. At have gode odds vil sige at have en rimelig chance for at vinde i et tilfældighedsspil. Slå du op i en ordbog vil du kunne se, at substantivet ’gambler’ kan betyde (1) chancerytter, (2) hasardspiller, (3) spillefugl eller (4) spiller.

Men man kan også have gode odds i andre sager. For at bestå årsprøven, komme på førsteholdet, nå hjem i tide. Vi importerer ord fra spilleverdenen i andre af vores verdner – han gambler vist med sit liv!

Vores opfattelse af spil og pengespil afspejles i ordene, vi bruger. Hvorfor kaldes spilleautomaterne for enarmede tyveknægte, og hvorfor kaldes croupieren eller dealeren ved roulettebordet i kasinoet ikke bare for spilfordeler og pengeindkradser. Fint skal det være – her.

Lad os se nærmere på de ord, der skaber vore forestillinger om spil.

I dette tema skal du kunne:

 • vurdere ords betydning i forskellige kontekster (sammenhænge)
 •  finde synonymer
 • foretage sproglige analyser af fagtekster
Fakta boks

Betegnelsen ’ludomani’ for spillelidenskab kendes kun i Danmark og blev ”opfundet” i 1993 af Michael Bay Jørsel, der er en førende ekspert på området. Navnet består af to dele: det latinske verbum ’ludo’, der betyder at lege og det græske substantiv ’mani’, der betyder overdreven lidenskab. Hvad kalder man det i andre lande:

Sverige:    Spelberoende
Norge:      Spillegalskap

England:   Compulsive Gambling
Tyskland:  Glückspielsucht

I 1994 kom ludomani på sundhedsstyrelsens diagnoseliste. Sundhedsstyrelsen kaldte den ukontrollerede spillelidenskab for aleamani. Ordet er sammensat af det latinske substantiv ’alea’, der betyder en terning og det græske substantiv ’mani’, der betyder overdreven lidenskab.

Sproglig analyse
Du skal undersøge det sprog, der anvendes i forbindelse med omtale af spil og ludomani. Sproget afhænger af, hvem der siger hvad til hvem i hvilken sammenhæng og med hvilken hensigt.

Du kan undersøge sproget i brug på følgende niveauer:

Ordniveauet. Her kan du se nærmere på:

 • Ordvalget – er det farvet af en bestemt holdning? Prøv synonymtesten:
  Udskift udvalgte ord med synonymer, dvs. ord der betyder det samme, men måske er mere neutrale eller mere farvede. Benytter teksten sig af (mange) fremmedord, slang eller lignende?
  Benytter teksten sig af mange og stærke adjektiver?
   
 • Semantiske felter – semantik handler om ordenes betydning. Et semantisk felt i en tekst rummer ord fra de samme livsområder eller begrebsverdener, fx: kasino, roulette, crupier, terningekast, jetoner eller risikospiller, ludomani, chasing, tilfældighedsspil.

Tekstniveauet. Her kan du se nærmere på:

 • Tekstbåndene – hvordan sammenføjes de enkelte led og meningsdele med hinanden?
  Se på koblingsord som og, men, fordi, derfor, på den anden side osv. De benyttes til at skabe en meningsfuld sammenhæng for modtageren.
   
 • Tekstgenren – der kan være tale om
  en informerende tekst: Hvad er ludomani? Hvad er Black Jack?
  en regulerende tekst: Hvad må du (lovtekst)?, Hvad skal du gøre (spilleregler)?
  en vurderende (afsenderens vurdering af en sag!).
  en fiktionstekst (indlevelse, oplevelse)

Kommunikationsniveauet. Her kan du se nærmere på:

 • Den indskrevne modtager – hvem er teksten rettet mod? Hvilke forventninger har modtageren gennem teksten til sin modtager? Hvilke forudsætninger kræver teksten af sin modtager?
   
 • Afsenderens hensigt - hvordan formidler afsenderen sine informationer og budskaber?
  Hvilke retoriske appelformer bringes i anvendelse?

(kilde: Henrik Poulsen, lærebogsforfatter)

Retoriske appelformer

Retorik handler om, hvordan du bedst fanger modtagerens interesse og opnår tilslutning til dine synspunkter. Retoriske appelformer er forskellige måder, som du kan anvende, når du vil vinde dine tilhørere for en sag. Vi skelner mellem:

 • Logos. Afsenderens fremstilling bygger på viden og fornuft. Emnerne defineres sættes logisk i forbindelse med hinanden:
  Undersøgelsen siger, at der er en klar sammenhæng mellem at være afhængig af spil og social isolation. Derfor kan vi konkludere, at…
   
 • Etos. Afsenderen lægger vægt på at fremstå som troværdig for at skabe tillid hos modtageren. Afsenderen understreger at han er ærlig, ved en masse om emnet eller har mange erfaringer om det:
  Vi har mange års erfaring i online poker, så du kan fuldt ud stole på vores råd og forslag. Vi har ingen interesse i at snyde dig.
   
 • Patos. Afsenderen appellerer til modtagerens følelser gennem personlig henvendelse og brug af stærke billeder, empatiske beskrivelser og følelsesmæssige argumenter.
  Kevin har spillet i tre år. For to år siden forlod hans kæreste ham, sidste år lukkede banken hans konto, han skylder 30.000 kr. væk og har netop mistet sin læreplads. Kevin er et levende eksempel på, at…   

Opgaver
Se på listen over, hvad ’ludomani’ kaldes på forskellige sprog.

 • Oversæt ordene og diskuter, hvilke opfattelser der ligger bag
 • Overvej betydningsforskellen mellem ’ludomani’ og ’aleamani’

Slå følgende ord op i en ordbog: væddemål, gaming, gambling, odds og betting op.

 • Undersøg, hvordan ordene beskrives. Er der nogle af ordene der er synonyme ifølge ordbogen?
 • Overvej konsekvensen af, at betegnelsen ’gambler’ mere og mere udskiftes med ’gamer’.

Gruppearbejde
Fordel tekstanalyserne mellem fire grupper:

Læs jobbeskrivelsen Jobbet som crupier. Lav herefter en sproglig analyse:

 • Gør rede for, hvad jobbet som crupier består i.
 • Karakteriser teksten på ordniveauet:
  • Find eksempler på fagudtryk. Forklares de?
 • Karakteriser teksten på tekstniveauet:
 • Find eksempler på tekstbånd, der binder tekstdelene sammen. Hvad markerer fx koblingsordene men og så?
 • Hvilken type tekst er der tale om (informerende, regulerende, vurderende)?
 • Karakteriser teksten på kommunikationsniveauet.
 • Find eksempler på den indskrevne læser. Hvordan er henvendelsesformen, og hvordan er der taget hensyn til læseren?
 • Find eksempler på retoriske appelformer. Hvilke (logos, etos, patos) benyttes især?
 • Omskriv teksten så jobbeskrivelsen bliver vurderende og med patos.  

Læs vejledningen Hvad er en pokerklient? Lav herefter en sproglig analyse:

 • Gør rede for, hvad en pokerklient er.
 • Karakteriser teksten på ordniveauet:
  • Find eksempler på fremmedord. Forklares de?
 • Karakteriser teksten på tekstniveauet:
 • Find eksempler på koblingsord, der binder tekstdelene sammen. Hvilken funktion har fx tekstleddet
 • Det lyder måske en anelse kompliceret?
 • Hvilke type tekst er der tale om (informerende, regulerende, vurderende)?
 • Find eksempler på den indskrevne læser. Hvordan er henvendelsesformen, og hvordan er der taget hensyn til læseren?
 • Find eksempler på retoriske appelformer. Hvilke (logos, etos, patos) benyttes især?
 • Karakteriser teksten på kommunikationsniveauet.
 • Omskriv teksten så teksten bliver informerende og med etos.

Læs velkomstteksten til Gambling.dk. Lav herefter en sproglig analyse:

 • Gør rede for, hvad Gambling.dk er.
 • Karakteriser teksten på ordniveauet:
  • Find eksempler på brug af adjektiver. Hvilken funktion har adjektiverne i teksten?
 • Karakteriser teksten på kommunikationsniveauet.
 • Find eksempler på den indskrevne læser. Hvordan er henvendelsesformen, og hvordan er der taget hensyn til læseren?
 • Find eksempler på retoriske appelformer. Hvilke (logos, etos, patos) benyttes især?
 • Omskriv teksten så teksten bliver informerende og med etos.

Læs teksten Hvad er ludomani? Lav herefter en sproglig analyse:

 • Gør rede for, hvad ludomani er ifølge teksten.
 • Karakteriser teksten på ordniveauet:
  • Find eksempler på semantiske felter. Hvilke emnefelter kan I registrere?
 • Karakteriser teksten på tekstniveauet:
 • Find eksempler på tekstbånd, der binder tekstdelene sammen. Hvad bruges fx koblingsordet der til.
 • Hvilke type tekst er der tale om (informerende, regulerende, vurderende)?
 • Find eksempler på den indskrevne læser. Hvordan er henvendelsesformen, og hvordan er der taget hensyn til læseren?
 • Find eksempler på retoriske appelformer. Hvilke (logos, etos, patos) benyttes især.
 • Karakteriser teksten på kommunikationsniveauet.
 • Omskriv teksten så teksten bliver vurderende og med etos.

Del ud af gruppernes tekstarbejde i plenum og sammenlign de forskellige tekster i forhold til ordvalg, teksttype og kommunikationsmåde.

 • Find alle de ord og begreber du kender, der har med ludomani og spil at gøre.

Lav en emnesky på wordle.net: http://www.emu.dk/tema/gratisprogrammer/programmer/wordle_net.html