Gaming og gambling

Gaming og gambling

3

Gaming og Gambling

At lege og at spille er tæt knyttet sammen. Brætspil, kortspil og quizzer er forskellige regelbestemte lege, der ikke har andre formål end at underholde.

Spillene har forskellige måder at kombinere tilfældighed, intelligens og strategi på. Det er det, der gør dem spændende. Du kan vide en masse om et bestemt emne, men alligevel tabe i en quiz, fordi du ikke lige præcis får de spørgsmål, som du kan svare på. Du kan ved et tilfælde have gode kort på hånden, men din modstander er klogere til at spille sin ringere hånd. To play betyder at lege på engelsk. To game betyder også at lege, men i den særlige betydning, at her satser man i legen på at vinde et spil. Vi kan også sige, at i gaming er der noget på spil. Gaming har et spændingselement, som playing ikke nødvendigvis har.

I gambling går vi et skridt videre. Vi satser penge på, om vi vinder. Nu er det ikke kun for sjov. Spændingen har fået et ekstra lag, for når vi taber, mister vi ikke kun prestige, men også penge. Både gaming og gambling udspiller sig med en tidsfaktor som ekstra spændingselement. Men tid er en lumsk faktor, den snyder. Vi glemmer, at den bare løber af sted og stjæler opmærksomheden fra lektier, familie og vennerne.

Når muligheden for at gamble eksisterer, skyldes det, at det er umuligt at sige, hvem der vinder i et spil. Alle deltagere har en chance, ellers er det snyd og bedrag. Chancen beror på et særligt forhold mellem tilfældighed og viden om spillet, intelligens og strategi. Når man oddser, ved man på forhånd noget om klubbernes styrkeforhold, men tilfældigheden dominerer, for fodbold er fuld af overraskelser. Man kan være strategisk og spille sin indsats forsigtigt. Spille på den ”sikre” vinder. Eller man kan udfordre tilfældigheden og satse på en overraskelse. Så kommer indsatsen mange gange tilbage i form af en gevinst.

Penge er altså en vigtig ingrediens i gambling spil. Det er ikke tilfældet med gaming spil. Dog ser vi mange virtuelle gaming spil, hvor penge alligevel spiller en rolle.

I dette tema skal du kunne:

 • læse, forstå og genrebestemme forskellige faglige tekster, bl.a. en lovtekst
 • analysere forskellige spil i forhold til risiko 
Risikabel adfærd

Unge med en risikoadfærd i forhold til spil bruger mere tid på computerspil på internettet, der ikke er pengespil, hvilket i fagterminologi betegnes gaming (modsat pengespil, der betegnes gambling). Unge med risikoadfærd i forhold til spil er endvidere mere tilbøjelige til også at indgå i anden risikabel adfærd, som fx rygning af cigaretter og hash samt indtagelse af alkohol. Det skal dog ses i lyset af, at de mest intensive spillere er at finde blandt de 15-17-årige drenge.

(Kilde: Pengespil blandt unge. En rapport om 12 – 17- åriges spillevaner. SFI, 2008)

Fakta om pengespil

Pengespil er spil, hvor man har mulighed for at satse og vinde penge. Der udbydes mange forskellige pengespil med forskellige regler, og som virker forskelligt. Derfor opleves de også forskelligt, og der er meget stor forskel på, hvor risikable de er at spille.

 • Hurtighed kontra langsommelighed – nogle spil kan man spille med det samme, og man får resultatet med det samme. Poker og casino på nettet er hurtige spil. Andre spil er langsomme. I Lotto må alle spillere vente med resultatet til en bestemt ugedag.
 • Tilfældighed / viden – Mange taber penge på spiltyper som poker og sportsspil, fordi de mener, de kan lægge en strategi og trække på deres viden og dygtighed. Poker og sportsspil er imidlertid ikke kun videns-/færdighedsspil. De tilhører gruppen af kombinationsspil. Viden og færdigheder har en betydning ved disse spil, men de står ikke alene. Der indgår også elementer af tilfældigheder.
 • Tilgængelighed – nogle spil kan man få adgang til hvor som helt og når som helst. Andre spil skal man opsøge bestemte steder. Nogle spil er online; andre spil foregår i spillehaller og på travbanen.

Gevinst

Gevinsten er ikke kun afhængig af indsatsen, men også af spillets opbygning, antal af deltagere, kombinationsmuligheder/mulige udfald og – viden og psykologi. I mange spil kan man få oplyst, hvor stor chancen er for at vinde førstepræmien (fx JulekalenderQuick 1/900.000) og for at få en gevinst overhovedet (fx JulekalenderQuick 1/2).

I offentligt kontrollerede spil kan man også få oplyst, hvor stor tilbagebetalingsprocenten er. Det vil sige, hvor stor en del af det samlede indskud, der betales tilbage i form af præmier (i Lotto/Joker er tilbagebetalingsprocenten 45). Det tilbageholdte beløb går til administration, statsafgifter, forhandlerprovision, markedsføring og almennyttige formål (Danske Spil - Tipsmidlerne).

Risiko

Der er altid en risiko ved at deltage i pengespil. Man kan være heldig at vinde fra lidt til mange penge, men også være uheldig og miste alle indsatser. Og fortsætter man med at spille i forsøget på dog i det mindste at vinde de tabte penge hjem igen, så risikerer man at tabe endnu mere. Det kaldes også for ludomanifælden (chasing).

Risikoen øges, når en eller flere faktorer er til stede:

 • Man spiller alene – fx på nettet eller ved en spilleautomat i en spillehal. Man mangler en kammerat, som overværer spillet, og som advarer, hvis man er i gang med at miste for mange penge.
 • Høj grad af tilfældighed – jo mindre du kan forudsige spillets resultat og dermed lægge en fornuftig strategi, jo større risiko løber du for at miste penge.
 • Hurtige spil – spil med hurtige resultater øger risikoen for, at man hænger ved og spiller for at hente et evt. tab ind igen (såkaldt chasing ). Taber man hurtigt, tror man også, at man kan vinde hurtigt. I den fysiske verden er alle typer af casino-spil (roulette, Black Jack m.fl.), spilleautomater og odds-spil hurtige spil. På nettet er næsten alle spil hurtige.
 • Tilgængelighed – når spillet er frit tilgængeligt mange steder, fx på nettet.

(kilde: Center for Ludomani)

Lov om spil (uddrag)

§ 1. Lovens formål er

1) at holde forbruget af spil om penge på et moderat niveau,

2) at beskytte unge eller andre udsatte personer mod at blive udnyttet gennem spil eller udvikle afhængighed af spil,

3) at beskytte spillere ved at sikre, at spil udbydes på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde, og

4) at sikre offentlig orden og forhindre, at spil tjener som støtte til kriminalitet.

§ 34. Modtagelse af indsatser til spil fra personer under 18 år og anden formidling af sådanne personers deltagelse i spil er ikke tilladt, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for udbud af et almennyttigt lotteri, jf. § 10.

Stk. 3. For landbaseret lotteri og klasselotteri, jf. § 6 og § 8, er modtagelse af indsats fra personer over 16 år og anden formidling af sådanne personers deltagelse i lotteriet tilladt.

(Kilde: Lov om spil, Skatteministeriet 2010)

 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132755#K1

Spillebarometer

Spilbarometer

Her vurderer vi et udvalgt af de mest populære spil på baggrund af erfaringerne hos Center for Ludomani. Lyskurven angiver, hvordan spillets egenskaber bidrager til at gøre spillet mere eller mindre risikabelt med fare for at udvikle en spilleafhængighed:

 

Høj risiko

 

Nogen risiko

 

Lav risiko

 

 

Lotto

I lotto gælder det om at gætte de syv tal, som bliver udtrukket. Ifølge Danske Spil er chancen for førstepræmien i dansk Lotto 1 til 8.347.680, og chancen for gevinst (fx 6 rigtige) i det hele taget 1 til 61. Disse tal er lidt forskellige, afhængigt at hvilket Lottospil, der er tale om. Lotto-kuponer sælges i kiosker og supermarkeder. Man kan også spille Lotto på nettet.

 

SPIL

FREKVENS

CHASING

PRÆMIE-
TIDSPUNKT

TILGÆNGELIGHED

SAMLET
VURDERING

 Lotto

 

 

 

 

 

 

Bingo

I bingo gælder om først at få afkrydset sin spilleplade, der typisk rummer 75 tal. Bingo er et rent tilfældighedsspil, hvor heldet afhænger af, om man har valgt de rigtige spilleplader, og om ens tal kommer i en bestemt rækkefølge. Ligesom roulette og poker er bingo et gammelt spil. Men det bliver mere og mere populært. Måske fordi man nu også kan vinde større pengebeløb.

 

SPIL

FREKVENS

CHASING

PRÆMIE-
TIDSPUNKT

TILGÆNGELIGHED

SAMLET
VURDERING

Bingo 

 

 

 

 

 

Online Bingo

 

 

 

 

 

 

Black Jack

Black Jack er et populært kortspil, der spilles ved et halvmåneformet bord med casinoets croupier, som spiller mod alle de andre. Det gælder om at få 21 eller komme tættest muligt på 21. Spillet er meget udbredt og populært på nettet.

 

SPIL

FREKVENS

CHASING

PRÆMIE-
TIDSPUNKT

TILGÆNGELIGHED

SAMLET
VURDERING

Black Jack

 

 

 

 

 

Online Black Jack

 

 

 

 

 

 

Odds-spil

Odds-spil er den danske variant af det engelske bookmaking. Det gælder om at forudsige, hvordan en sportsbegivenhed ender. Jo større sandsynligheden er for et bestemt udfald, jo mindre er gevinsten (små odds), hvis man rammer rigtigt. Vil man opnå en stor gevinst for sin indsats, skal man spille på et overraskende resultat frem for det, de fleste regner med. Betting er en særlig radikal udgave af Odds-spil, hvor man vædder, mens sportsbegivenheden finder sted. Det sker over nettet.

 

SPIL

FREKVENS

CHASING

PRÆMIE-
TIDSPUNKT

TILGÆNGELIGHED

SAMLET
VURDERING

Odds-spil

 

 

 

 

 

Online Betting

 

 

 

 

 

 

Poker

Pokerspil er et særdeles populært spil, der spilles over hele verden. Poker er ikke af nyere dato, og der blev spillet et pokerlignende spil i det gamle Persien, as-nas . Siden blev spillet lanceret i Italien under navnet primero og i Frankrig kaldte man det bouillotte . Men det var i Amerika under spiritusforbuddet i 1920´erne og 30´erne, at gangsterne i Chicago systematisk industrialiserede spillet. Der findes mange varianter af poker, men et af de mest udbredte og populære er Texas hold´em-poker.

 

Spillet går ud på at vinde puljen ved

 • enten at danne den bedste pokerhånd bestående af fem kort ud fra de to lukkede kort, som hver spiller har, og de fem fælleskort
 • eller ved at få de andre spillere til at trække sig ud af spillet.

Poker spilles på casino, men er også meget udbredt på nettet.

 

SPIL

FREKVENS

CHASING

PRÆMIE-
TIDSPUNKT

TILGÆNGELIGHED

SAMLET
VURDERING

 Poker

 

 

 

 

 

 

SPIL

FREKVENS

CHASING

PRÆMIE-
TIDSPUNKT

TILGÆNGELIGHED

SAMLET
VURDERING

Poker online

 

 

 

 

 

 

Roulette

Roulette betyder ”lille hjul” på fransk. Roulette er en drejeskive med nummererede røde og sorte felter fra 0 til 36. Det er et populært casino-spil. Spillet går ud på, at hver spiller lægger sine indsatser på et eller flere numre. Når kuglen af croupieren er sat i rotation siges de berømte ord, som anvendes på casinoer verden over: Rien ne va plus, merci! – eller på dansk ”Ikke flere indsatser, tak!”.

 

SPIL

FREKVENS

CHASING

PRÆMIE-
TIDSPUNKT

TILGÆNGELIGHED

SAMLET
VURDERING

 Roulette

 

 

 

 

 

 

SPIL

FREKVENS

CHASING

PRÆMIE-
TIDSPUNKT

TILGÆNGELIGHED

SAMLET
VURDERING

Roulette Online

 

 

 

 

 

 

Skrabespil

Det er nemt og enkelt lige at snuppe en skraber i forbifarten, når man alligevel står og keder sig i supermarkedskøen. Og så får man i tilgift resultatet med det samme. Tre ens tal giver en udbetaling på det beløb, som står anført på de skrabede mærker. Det er et rent tilfældighedsspil.

 

SPIL

FREKVENS

CHASING

PRÆMIE-
TIDSPUNKT

TILGÆNGELIGHED

SAMLET
VURDERING

 Skrabespil

 

 

 

 

 

 

Spillemaskiner

For år tilbage gik de under betegnelsen ”enarmede tyveknægte”. Man skulle komme en mønt ind i sprækken og så trække langsomt ned i maskinens højre arm. Efter en fire, fem, ja, måske endda seks sekunder faldt de roterende valser i hak, og man kunne se, om der var tre bar på stribe, to kirsebær og en appelsin eller noget helt tredje. I dag er de ”enarmede tyveknægte” blevet til elektroniske spillemaskiner med mange forskellige spillemuligheder, easy-touch funktioner og et up-to-day look. Spillemaskiner er blandt andet opstillet i spillehaller og på værtshuse og er under kontrol af Spillemyndigheden.

 

SPIL

FREKVENS

CHASING

PRÆMIE-
TIDSPUNKT

TILGÆNGELIGHED

SAMLET
VURDERING

Spillemaskine

 

 

 

 

 

Spillemaskine online

 

 

 

 

 

 (kilde: Center for Ludomani)

 

Begreber i spilbarometeret

I vurderingen af forskellige spil bruger vi disse begreber:

 • Frekvens: Hvor hurtigt kan man begynde et nyt spil? Jo hurtigere, desto farligere.
 • Chasing: Hvor meget indbyder spillet til, at man vender tilbage for at vinde det tabte tilbage?
 • Præmie tidspunkt: Hvor hurtigt falder præmien efter spillets afslutning? Jo hurtigere jo farligere.
 • Viden / tilfældighed: Er der et element af viden eller færdighed i spillet, der betyder, at spilleren kan overbevise sig selv om, at han/hun kan blive dygtigere til at spille? Jo mere, desto farligere.
 • Tilgængelighed: Hvor tilgængeligt er spillet? Jo nemmere det er at komme til at spille, jo nemmere er det at blive fristet.
Problemet er ikke penge

Ludomani bliver ofte forbundet med tab af penge. Tab af tid, koncentration, nærvær og sociale relationer er på sigt et langt større problem.

Jeg tror ikke, det er pengene, men mine omgivelser, det sociale, jeg har mistet. Det betyder noget.

(tidligere ludoman)

En del bruger pokerspillet som strategi for at håndtere noget i deres liv, som er vanskeligt. De kan koble af i spillet for stress, store forventninger til sig selv mv. Det er ikke udelukkende for pengene, men også for at få fred og ro, og pludselig hænger de i spindelvævet. De har svært ved at få deres sociale, fritids og arbejdsliv til at hænge sammen, da spillet fylder fysisk og psykisk alt for meget i deres hverdag.

(Henrik Thrane Brandt, faglig leder, Center for Ludomani)

Når du har så meget fokus på spil, skriver du dig ud af et socialt fællesskab.

(Benedicte Ejlers, souschef, Center for Ludomani)

OPGAVER

Læs artiklen Fakta om pengespil

 • Gør rede for de elementer i teksten, der gør den til en faglig tekst.
 • Find eksempler på forskellige typer af spil og vurder dem ud fra tekstens kriterier
 • Find spil på nettet og undersøg, hvorvidt spiludbyderen oplyser om chancen i procent for at vinde.
  Oplyser de også om tilbagebetalingsprocenten?

Læs §1 og §35 i Lov om spil

 • Gør rede for, hvad der er lovens formål (§), og hvordan den bl.a. håndterer dette formål (§35)
 • Diskuter, hvorfor unge nævnes som en særlig gruppe. Inddrag citaterne i faktaboksen Problemet er ikke penge.

Se på Spilbarometret

 • Diskuter vurderingen af de enkelte spil
 • Diskuter ligeledes spil, der ikke er vurderet. Hvordan ser deres lyskurv ud med baggrund i den viden I har om risikovurdering og spillet i øvrigt?

Gaming og gambling

 • Diskuter forskellene mellem at game og gamble. Kan vi overhovedet se forskel?
 • Undersøg i klassen eller på skolen, hvor meget tid dine kammerater bruger på nettet til at game.
 • Spørg ti tilfældige voksne om hvor meget tid de bruger på at game/gamble på nettet.
 • Sammenlign jeres undersøgelser.