Hvad er prisen?

Regler på spil

4

Hvad er prisen?

Alt har en pris. En tur i byen koster penge. Overdrevet spil koster venskaber. Og penge.

Det er en god idé, at du overvejer, hvad du vil bruge dine penge og din tid til. Du har muligvis et fritidsjob, så du tjener penge, men du har sikkert allerede faste udgifter, selv om du bor hjemme. Forpligtelser, forbrug og opsparing. De tre ting skal være i balance. Dit forbrug er nok den faktor, der er sværest at håndtere. Det er afhængigt af mange ting. Fester, ferier og tøj. For mange af dem, der er over 18 år, er pengespil også en uforudsigelig forbrugspost. Den kan løbe helt af sporet, hvis ikke man er opmærksom og slår hælene i i tide.

Mange tror endda, at pengespil er et job, så man kan tjene til livets ophold. Erfaringerne siger, at de tager grueligt fejl. Det er kun de allerfærreste, der har kunnet leve af deres spil. Og for mange af dem har prisen været høj.

Undersøgelser viser at der er flere risikospillere blandt unge med kort skolegang og kort uddannelsesniveau. Man kan ligefrem sige, at de unge spiller sig ud af uddannelsen, da undersøgelser også viser at gamblerne laver færre lektier, hjælper mindre til hjemme og i det hele taget udviser en større risikoadfærd i forhold til fx alkohol, hash og kriminalitet.

Unge der kommer fra familier med arbejdsløshed, ringe uddannelse, anden etnisk baggrund eller fra opløste hjem, spiller mere end folk, der har både en god økonomi og uddannelse, fortæller flere undersøgelser. Det gør skaderne ved pengespil større. Har man begrænsede muligheder for at tilbagebetale sin spillegæld, har gælden større konsekvenser. Mange tror, at de kun kan komme ud af gælden ved at vinde det tabte tilbage. Det kaldes i øvrigt for chasing.

I dette tema skal du kunne:

 • Læse, forstå og bearbejde statistisk materiale i tabelform
 • Uddrage essensen af en interviewtekst
 • Sammenholde tabeller og tekst
 • Diskutere sociale relationer på baggrund af statistik og interview
 • Skrive debatindlæg
 • Producere en videofilm 
Citat

- Nogle gange taber man, hvor det gør mest ondt, man er ved at komme ind i en lykkerus – hvis fx ens yndlingshold er ved at vinde – man er sikker på at have vundet; og så får man hammeren. Så er man bare helt nede, grædefærdig, flov. Så har man det bare så dårligt. Når man vågner, skal man skynde sig ind og vinde det tabte tilbage, for de trækker først tabet i morgen.

Sagt af tidligere ludoman

Citat 2

- Når du har så meget fokus på spil, skriver du dig ud af et socialt fællesskab.

Benedicte Ejlers, souschef for Center for Ludomani

Skolebaggrund og spil

Statens Forskningsinstitut (SFI) har undersøgt 12-17 åriges spillevaner (2008). En tabel fortæller om skolebaggrund og sociale relationer blandt unge med og uden risikoadfærd:

(Kilde: Pengespil blandt unge, side 98, SFI, 2008)

http://www.sfi.dk/Files/Filer/SFI/Pdf/Rapporter/2008/0827-Pengespil_blandt_unge.pdf

Data

Center for Ungdomsforskning (CEFU) har kortlagt spiladfærden blandt 12-17 årige. I rapporten Unge og gambling (2008) indgår der en del statistisk materiale på baggrund af interviews med unge. Her er et udvalg af materialet:

(kilde: Unge og gambling, side 62f, CEFU 2008)

Faktaboks
 • De unge med en risikoadfærd bruger mere tid på computerspil på internettet, der ikke er pengespil (gaming), end de unge uden en risikoadfærd inklusiv de unge, der aldrig har spillet.
 • De unge med en risikoadfærd i forhold til spil indgår også i højere grad i anden risikabel adfærd, som fx rygning af cigaretter og hash og indtagelse af alkohol, end de unge uden en risikoadfærd, der inkluderer gruppen af unge, der aldrig har spillet.
 • De unge med en risikoadfærd i forhold til spil har større sandsynlighed for at klare sig dårligere i skolen, at have forældre og bedsteforældre, som ikke er fra Danmark, og at have forældre, som i mindre grad følger med i deres liv.

(Kilde: Pengespil blandt unge, SFI 2008)

Ludomanifælden

(…)

Vinder du, vil du ha’ mere – Taber du, vil du ha’ det tilbage. Når du ikke længere kan styre dit spil, men jagter den store gevinst eller spiller for at eliminere tabet er du havnet i Ludomanifælden.

Ludomanifælden eller chasing er et velkendt problem blandt ludomaner.

- Jeg er faldet i begge fælder: Vinder du, vil du ha’ mere – taber du, vil du ha’ det tilbage,fortæller Anton en tidligere ludoman (navnet er ændret for at sikre anonymitet, red.), der har været i behandling på Center for Ludomani. Han beskriver følelsen ved at tabe:

- Man tænker, nu er det fandme nok, så kommer ”den ene” oppe i hovedet og siger, nu er det nok, men ”den anden” siger nej, jeg skal vinde det hjem igen.

En anden tidligere ludoman, bekræfter:

- Mer’ vil ha’ mer’: Når du bliver ludoman, kender du ikke grænsen, hvor du skal stoppe. Du husker næsten kun når du vinder – ikke når du taber. Man snakker om, hvad man vinder, men ikke hvad man taber. Man taler ikke om de dårlige sessioner, kun de gode spil, det er alle de tidligere ludomaner enige om.

- Det er en privat sag de dårlige sessioner, men jeg har aldrig sagt, hvad jeg har vundet, man får bare det adrenalinkick, det er nok for en selv, man skal ikke blære sig, fortsætter Anton.

Drømmen om den store gevinst

Der har været mange historier om pokerspillere, der har vundet stort og lever af deres spil. Der er en vis glamour over poker, for hvem kender ikke James Bond og scenerne fra forskellige kasinoer over hele verden. Som en tidligere ludoman siger om Peter Eastgate (dansk verdensmester i poker 2008, red.);

- Det var det, der var drømmen, og de så i de fleste tilfælde ud til at hygge sig. Kunne man bare komme op på det niveau! Drømmen hos de unge går igen, ønsket om at kunne styre det, at kunne leve af at spille.

- Ved poker er der nogle faktorer, der gør, at man kan påvirke spillet, det samme med Oddset. Jeg har selv indvirkning på det,siger Anton. En anden spiller fortæller om sin drøm.

- Det at opnå den frihed, som pengene giver. Jeg ønsker friheden til kun at arbejde 3 timer om dagen eller gøre det, når det passer en. Men man er godt klar over, at dem der tjener meget sidder 10 timer om dagen.

Anton oplever det dog anderledes:

- Det påvirker ikke mig at læse om, at Gus Hansen (kendt dansk pokerspiller der er blevet millionær på sit pokerspil, red.) vinder, men hvis en af mine kammerater vinder, er det for tæt på.

(kilde: Henrik Poulsen og Center for Ludomani)

OPGAVER

Se på tabellen Skolebaggrund og sociale relationer for 12-17 årige

 • Beskriv hvordan tabellen er bygget op. Hvordan skal den læses?
 • Gør rede for, hvilke sociale værdier de unge uden eller med spilleadfærd måles på
 • Diskuter, hvad disse værdier betyder for den enkeltes liv
 • Hvad fortæller tabellen?

Se på de fire tabeller fra rapporten Unge og gambling

 • Beskriv hvordan tabellerne er bygget op. Hvordan skal de læses?
 • Gør rede for hvad undersøgelsen vil måle i forhold til de forskellige spillere.
 • Kan du uddrage nogle konklusioner af tabellerne?
 • Diskuter konklusionerne?

Læs uddraget af interviewet Ludomanifælden

 • Gør rede for de erfaringer som ludomane, bl.a. Anton, har gjort sig om at spille om penge.
 • Forklar, hvorfor fænomenet chasing på dansk hedder ludomanifælden.
 • Find eksempler på kognitiv forvrængning. Begrund dine eksempler.
 • Sammenhold tekstens indhold med tabellerne.

Skriv et blogindlæg ud fra spørgsmålet Er det prisen værd?

Lav en kampagne videofilm, der handler om ludomanifælden.