Hvad mener du selv?

Spillelandskabet

2

Hvad mener du selv?

Fortæl, hvad du ved! Vis, hvad du mener!

Et gammel kinesisk ordsprog siger, at du glemmer hvad du læser; husker hvad du ser; forstår hvad du laver!

Derfor skal du nu sammen med dine klassekammerater lægge op til debat, producere små videofilm og tilrettelægge kampagner om spillelandskabet. I vælger selv. Lad jer inspirere af materialet og af jeres diskussioner, mens I arbejdede med emnerne.

Her er nogle gode råd, når I producerer:

 1. Hav en klar præmis bag jeres produktion: Hvad vil I fortælle, og hvordan vil I fortælle det?
 2. Forstil jer jeres modtager: Hvem kommunikerer I med?
 3. Brug retoriske appelformer: Hvordan vil I fange modtagerens interesse?

Alle jeres produktioner skal I publicere, så andre kan læse, se og kommentere dem.

Når I uploader jeres produktion, kan I samtidig benytte lejligheden til at kommentere nogle af de andres.

I dette tema skal du kunne:

 • anvende din viden om spil i forhold til individ, familie/venner og samfund (sociologi) i en meningsfuld kommunikation
 • have kendskab til retoriske appelformer
 • producere blogindlæg i overensstemmelse med genren
 • producere indhold på andre medieplatforme, fx video
 • tilrettelægge kampagner med udgangspunkt i et budskab

Muligheder

Video

En videofilm på nettet skal være kort og enkel. Skærmen er for lille til de store oplevelser, men derimod har du et stort publikum til din stramt fortalte historie. Det er en særlig genre, som alle kan være med i. Tænk i levende billeder, brug din smartphone eller lille kamera og find en enkel, velvalgt lokalitet. Husk at det er personerne i videofilmen, der fanger.

Skal I lave en video til nettet, som andre gider se, så skal I:

 • kun fortælle én historie – stramt og uden svinkeærinder!
 • begynde midt i en begivenhed med handling – I har ikke tid til andet!
 • sætte mennesker i centrum – seeren vil have kød og blod!
 • aflevere én stærk pointe – gerne en overraskelse lige som i en vittighed!

Med andre ord: HUSK at jeres videofilm skal underholde, overraske og mene noget.

Stribe

En stribe er en tegnet historie i 2-3 runder med en stærk, humoristisk pointe. Avisen har en daglig stribe, ofte med en skør person, der tumler rundt i tilværelsen. Striben er en særlig grafisk genre, der bygger på satire, filosofi og flade vittigheder. Har du anlæg for at tegne skæve personer og finde på skøre historier, så lav en stribe.

Skal I lave en stribe til nettet, som andre forhåbentlig smiler ad, så skal I:

 • finde på en skør historie, der har rod i hverdagen!
 • tænke i situationer: Historien skal rummes i 2-3 ruder!
 • sørge for at historien har en overraskende eller absurd pointe!
 • tegne 2-3 markante figurer, der virker levende, og som kan bære historien!

Med andre ord: HUSK at din stribe skal underholde, overraske og mene noget.

Kampagne

En kampagne er en målrettet markedsføring af et budskab i en bestemt periode og på forskellige medieplatforme. Kampagner handler ofte om at adfærdsregulere os. Stop rygning, Sikker sex, Pas på miljøet, Spil med omtanke.

Skal I lave en kampagne, som skal ændre adfærd, så skal I:

 • formulere kampagnens præmis og budskab: hvad er udgangspunktet, og hvad vil I opnå!
 • Formulere en One liner til kampagnen: udtryk med én sætning kampagnens præmis og budskab!
 • Skab kampagnens logo, som samler kampagnens indhold og bliver genkendeligt for publikum!
 • Udform kampagneelementer, så de kan bruges på flere medieplatforme: avis, web, tv, plakat, flyers.

Med andre ord: Kampagnen skal være entydig i sit budskab, og flerstemmigt i brug af medier.

Blog

En blog er et indlæg med mening, som du skriver på nettet. Blog = (we)b + log(-bog). Det er en særlig genre ligesom novellen eller brugsanvisningen. Men du behøver hverken være forfatter eller instruktør for at skrive blogs. Du skal bare mene noget. Og skrive ordentligt og ikke privat. En blogger er ikke det samme som en blotter.

Skal du skrive en blog, som andre gider læse, skal du vise:

 • at du ved noget – det styrker etos!
 • at du mener noget – brug patos!
 • at du vil overbevise nogen – brug logos eller patos!

Med andre ord: HUSK at dit blogindlæg indeholder oplysninger, at du udtrykker en mening, og at du skriver med en bestemt hensigt til en modtager.

Retoriske appelformer

Retorik handler om, hvordan du bedst fanger modtagerens interesse og opnår tilslutning til dine synspunkter. Retoriske appelformer er forskellige måder, som du kan anvende, når du vil vinde dine tilhørere for en sag. Vi skelner mellem:

 • Logos. Du fremstiller sagen logisk, dvs. med argumenter og med henvisninger til kilder:
  • Undersøgelsen siger, at der er en klar sammenhæng mellem at være afhængig af spil og social isolation. Derfor kan vi konkludere, at…
 • Etos. Du lægger vægt på, at du er et troværdigt menneske, der fx har erfaringer om emnet, og at du er til at stole på.
  • Jeg har selv spillet i mange år, men tog mig sammen og kom ud af min afhængighed. Det er meget vigtigt for mig at sige til alle der kan lide at spille, at…
 • Patos. Du appellerer til modtagerens følelser. Din modtager skal identificere sig i emnet gennem stærke billeder, empatiske beskrivelser og følelsesmæssige argumenter.
  • Kevin har spillet i tre år. For to år siden forlod hans kæreste ham, sidste år lukkede banken hans konto, han skylder 30.000 kr. væk og har netop mistet sin læreplads. Kevin er et levende eksempel på, at…   

Produktion

<her skal vi beskrive diverse procedurer for uploading, tilbyde formater (fx til tegneserie striber) – afventer>