Hvad mener du selv?

Hvad kan vi gøre?

5

Hvad mener du selv?

Ja, hvad mener du selv?

Opslagstavlen på forsiden er til din rådighed. Skriv, lav videofilm, kampagneforslag og striber!

Det vigtigste er, at du mener noget om spilleglæde og spilleafhængighed.

Hvad ødelægger spilleglæden?

Er der en lige vej fra gaming til gambling?  

Hvordan undgår man at blive afhængig af spil?

Hvordan skal man forebygge, at unge udvikler spilafhængighed?

Hvordan skal man hjælpe sin kammerat, hvis han er en blevet spillegal?

Lav en videofilm om spil – set fra spillerens vinkel!

Lav en stribe med en skæv vinkel på en spiller, der sidder i held!

Kommenter andres produktioner!

Lad alle høre, hvad netop du mener!

I dette tema skal du kunne:

 • producere små videofilm fra idé til master
 • tegne satire
 • planlægge kampagner på forskellige medieplatforme
 • kommentere på andres værker

Produktion

Video

En videofilm på nettet skal være kort og enkel. Skærmen er for lille til de store oplevelser, men derimod har du et stort publikum til din stramt fortalte historie. Det er en særlig genre, som alle kan være med i. Tænk i levende billeder, brug din smartphone eller lille kamera og find en enkel, velvalgt lokalitet. Husk at det er personerne i videofilmen, der fanger.

Skal I lave en video til nettet, som andre gider se, så skal I:

 • kun fortælle én historie – stramt og uden svinkeærinder!
 • begynde midt i en begivenhed med handling – I har ikke tid til andet!
 • sætte mennesker i centrum – seeren vil have kød og blod!
 • aflevere én stærk pointe – gerne en overraskelse lige som i en vittighed!

Med andre ord: HUSK at jeres videofilm skal underholde, overraske og mene noget.

Stribe

En stribe er en tegnet historie i 2-3 runder med en stærk, humoristisk pointe. Avisen har en daglig stribe, ofte med en skør person, der tumler rundt i tilværelsen. Striben er en særlig grafisk genre, der bygger på satire, filosofi og flade vittigheder. Har du anlæg for at tegne skæve personer og finde på skøre historier, så lav en stribe.

Skal I lave en stribe til nettet, som andre forhåbentlig smiler ad, så skal I:

 • finde på en skør historie, der har rod i hverdagen!
 • tænke i situationer: Historien skal rummes i 2-3 ruder!
 • sørge for at historien har en overraskende eller absurd pointe!
 • tegne 2-3 markante figurer, der virker levende, og som kan bære historien!

Med andre ord: HUSK at din stribe skal underholde, overraske og mene noget.

Kampagne

En kampagne er en målrettet markedsføring af et budskab i en bestemt periode og på forskellige medieplatforme. Kampagner handler ofte om at adfærdsregulere os. Stop rygning, Sikker sex, Pas på miljøet, Spil med omtanke.

Skal I lave en kampagne, som skal ændre adfærd, så skal I:

 • formulere kampagnens præmis og budskab: hvad er udgangspunktet, og hvad vil I opnå!
 • Formulere en One liner til kampagnen: udtryk med én sætning kampagnens præmis og budskab!
 • Skab kampagnens logo, som samler kampagnens indhold og bliver genkendeligt for publikum!
 • Udform kampagneelementer, så de kan bruges på flere medieplatforme: avis, web, tv, plakat, flyers.

Med andre ord: Kampagnen skal være entydig i sit budskab, og flerstemmigt i brug af medier.

Retoriske appelformer

Retorik handler om, hvordan du bedst fanger modtagerens interesse og opnår tilslutning til dine synspunkter. Retoriske appelformer er forskellige måder, som du kan anvende, når du vil vinde dine tilhørere for en sag. Vi skelner mellem:

 • Logos. Du fremstiller sagen logisk, dvs. med argumenter og med henvisninger til kilder:
  • Undersøgelsen siger, at der er en klar sammenhæng mellem at være afhængig af spil og social isolation. Derfor kan vi konkludere, at…
 • Etos. Du lægger vægt på, at du er et troværdigt menneske, der fx har erfaringer om emnet, og at du er til at stole på.
  • Jeg har selv spillet i mange år, men tog mig sammen og kom ud af min afhængighed. Det er meget vigtigt for mig at sige til alle der kan lide at spille, at…
 • Patos. Du appellerer til modtagerens følelser. Din modtager skal identificere sig i emnet gennem stærke billeder, empatiske beskrivelser og følelsesmæssige argumenter.
  • Kevin har spillet i tre år. For to år siden forlod hans kæreste ham, sidste år lukkede banken hans konto, han skylder 30.000 kr. væk og har netop mistet sin læreplads. Kevin er et levende eksempel på, at…