Hvem skal handle?

Hvad kan vi gøre?

5

Dit liv – hvem skal handle?

Enhver samfundsdebat handler i sidste ende om forholdet mellem den enkelte borger og fællesskabet, det offentlige, staten. Hvor meget må og skal staten blande sig?

Borgerne skal bidrage til samfundets økonomi gennem arbejde, skat og forbrug. Staten skal bidrage til borgerens liv gennem uddannelse, sygdomsbekæmpelse og infrastruktur (veje og transport).

Men skal staten også fortælle borgeren, hvad et godt og sundt liv er? Må vi ikke leve, som vi selv ønsker, uden at have en konstant dårlig samvittighed?

Vi har i mange år kendt til forebyggelseskampagner inden for tobak og sundhed. Forebyggelseskampagner har til hensigt at ændre folks adfærd. Man skal stoppe med at ryge, spise mere sundt, motionere og dyrke sikker sex. Det er endda lavet lovgivning om rygeforbud i offentlige bygninger og på restauranter. Forebyggelseskampagner har et dobbelt sigte. For det første skal man hjælpe den enkelte til et bedre liv (måske), og for det andet kan staten spare penge, hvis borgerne lever mere sundt. Skal man forebygge risikoen for, at spillere bliver ludomane? Med den nye spillovgivning fra 2012 har staten besluttet, at det skal man. Antallet af pengespil er vokset voldsomt, og det samme er tilgængeligheden. Spillene bliver hurtigere og hurtigere, så antallet af indsatser øges tilsvarende. Forebyggelsesindsatsen gennemføres typisk af de institutioner, der behandler ludomane for deres spilafhængighed.

I dette tema skal du kunne:

 • skrive blogindlæg med holdning
 • tilrettelægge en forebyggelseskampagne på flere platforme

Spilafhængighed skal forebygges

(…)

Der har længe været fokus på at forske i og forebygge om alkoholmisbrug med efterfølgende oplysning og kampagner til både unge og voksne. Vi er imidlertid ikke opmærksomme på, at vi har en spillekultur, der også kan føre ud i misbrug, og at vi har haft den længe. Centerets forståelse tager udgangspunkt i WHO’s klassifikationssystem.

- Det væsentlige er ikke, at du kan miste en masse penge, men at du bliver besat af spil, og at dine tanker kun kredser om spil. Ludomani er en uhensigtsmæssig spilleadfærd, fortæller Benedicte Ejlers, souschef i Center for Ludomani.

Det bekræftes af en tidligere spiller:

- Jeg tror ikke, det er pengene, men mine omgivelser, det sociale, jeg har mistet. Det betyder noget.

Benedicte Ejlers siger: - Når du har så meget fokus på spil, skriver du dig ud af et socialt fællesskab. Unge risikerer, at deres identitetsdannelse og personlige udvikling går i stå, og at de ikke får lært sig elementære sociale kompetencer, og hvordan man opbygger et socialt netværk, og hun fortsætter:

- De, der kommer hos os, er da heller ikke selv i tvivl: De er blevet isolerede mennesker. De har ikke længere nogen fritidsinteresser, og de er gledet ud af deres venskaber, så deres netværker er uhyggeligt små.

- Det er på høje tid, at der kommer mere fokus på forebyggelse af spilafhængighed blandt unge, bekræfter Nina Wittendorff, ph.d. stipendiat, Center for Ungdomsforskning, og hun fortsætter:

- Man skal være opmærksom på, hvilke perspektiver forebyggelse sker ud fra. Forskning i unges risikokulturer peger på, at en masse ting ofte sættes på spidsen i ungdomskulturen, som for eksempel deres forbrug af spil, men at voksnes viden om de risici, der er forbundet med spillet, ofte ikke er den rette måde at få de unge i tale på. De unge vælger jo at spille, netop fordi det er forbundet med en vis risiko. Man skal ikke kun tale om, at det er farligt. Man skal også have respekt for de unges fascination af spillet. Forebyggelsen skal starte i skolen

CfL ønsker at komme ud på skolerne og oplyse lærere og elever om risici og konsekvenser og diskutere holdninger til spil.

- Når jeg tænker forebyggelse, tænker jeg ikke strikse forbud og faste regler for, hvor meget tid og hvor mange penge de unge må bruge på spil, siger Benedicte Ejlers. Hun mener, at det er vigtigere, at de unge får viden, mulighed for diskussion og refleksion for på den måde selv at bidrage til at en spilpolitik på skolen.

- Jeg tror der skal være forebyggelseskampagner, der svarer til kampagner om sikker-sex, oplysning til forældrene, på forældremøder på skolen, diskussioner om spil på linje med, hvor meget de unge må drikke, mener en mor til en ung pokerspiller.

- Vi er ikke opmærksomme nok, det er vigtigt at holde øje med de børn, der isolerer sig. Børn skal ikke være for meget alene med computeren. Forældre ved ikke nok om, hvad deres børn laver på computeren.

(kilde Henrik Poulsen og Center for Ludomani)

Ludomani

FN’s verdenssundhedsorganisation WHO definerer ludomani som en afhængighedstilstand, der er ”karakteriseret ved hyppigt gentagne episoder af spillelidenskab, som dominerer personens liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige og familiemæssige værdier og forpligtelser.”

(kilde: WHO, Sundhedsstyrelsen)

OPGAVER

Til glæde og til gavn

Danske Spils motto er ”Til glæde og til gavn”.

 • Diskuter hvilke holdninger, der ligger bag dette motto.
 • Undersøg, hvorvidt Danske Spils website www.danskespil.dk afspejler dette motto og i øvrigt lever op til spiludbyderens formulerede værdier: ”Tillid, Underholdning, Fornyelse og Ansvarlighed”

Se videoreklamer for spil fra Danske Spil på YouTube, søg på ’danske spil’.

 • Undersøg, hvordan de hænger sammen med spiludbyderens motto og værdier.

Debatoplæg

Skriv et debatoplæg om, hvem der skal bestemme, hvad der er et sundt og et godt liv.

Forebyggelseskampagne

Klassen skal tilrettelægge en kampagne for 12-17 årige, der forebygger risikoadfærd i forbindelse med spil.

 • Læs uddraget af artiklen Spilafhængighed skal forebygges som inspiration
 • Tag stilling til strategien for jeres kampagne: forbud, oplysning, brugerinddragelse?
 • Formuler kampagnens motto og værdier
 • Tag stilling til kampagnens stil og appelformer: humor, alvor, ironi, logos, etos eller patos
 • Tag stilling til medieplatforme: poster (plakat), brochure (flyer), web, tv osv.
 • Tegn logo
 • Producer mock ups, dvs. modeller, for kampagnens design og indhold i fx pdf eller jpeg's.
 • Upload jeres kampagne.  

Lad jer inspirere af andre forebyggelseskampagner:

Andre kampagner: