Spil på spil

Gaming og gambling

3
Spil på spil

Fodbold er et playing spil. Det underholder, og det er spændende. Spændingen ligger i, at inden for en tidsramme (2 x 45 minutter) skal der findes en vinder. Underholdingen ligger i måden, spillet udfolder sig på: kombinationsspillet, spillet om midtbanen, forsvarets fadæser, det skruede frispark.

Der har altid været penge i fodbold. Klubberne har enorme økonomiske interesser i at deltage i de store turneringerne, og de bedste fodboldspillere tjener millioner på deres evner.

Men et yderligere element af økonomi er lagt ind over fodbold – og andre elitesportsgrene: Tilskuernes gambling om spillets udfald.

Det begyndte med Tipskuponen i 1949, hvor man kunne tippe 12 rigtige – 1, x eller 2. I dag kan du vædde om hvad som helst i forbindelse med et sportsarrangement: Stillingen efter 1. halvleg, hvilket hold scorer først?, dømmes der straffespark? Det kaldes for betting og er i virkeligheden simple væddemål.

Med betting og Oddset har vi altså fænomenet ’spil på spil’.

Spændingen øges, når man spiller om et spils begivenheder og udfald. Det er der ikke noget nyt i. Det nye er, at det fylder meget mere, end det har gjort tidligere, og adgangen til at vædde er blevet endnu mere tilgængelig.

I dette tema skal du kunne:

 • læse faglige tekster med udbytte, herunder forståelse for genren
 • analysere forholdet mellem sport og spil som oplevelse
 • diskutere problematikken om idrætsudøvere der spiller

Jeg var heldig, at jeg blev stoppet i tide

”Det var nærmest en drengestreg, der tog overhånd”. Sådan betegner Rasmus selv de spilleproblemer, han har haft. Han sidder afslappet i sofaen på sit kælderværelse og svarer på alle spørgsmålene. Han er meget imødekommende, men når de ømmeste punkter rammes, tøver han lidt og omtaler sig selv som man. Måske for at lægge lidt afstand til følelserne? Rasmus har et strejf af Beckham i frisuren, og der er masser af fodboldpokaler på hylderne hos den 19-årige HH-elev. Han har i mange år spillet fodbold på eliteniveau og har været blandt boblerne til en superligatrup. Han har dog valgt at skrue en tand ned for ambitionerne og spiller nu på et niveau lige under divisionerne. Det giver en bedre balance, så der også bliver tid til både uddannelse og kæreste, forklarer han.

   ”I fodboldmiljøet er det meget udbredt, at man spiller om penge. Der bliver oddset på både danske og udenlandske kampe, og man snakker meget om sine væddemål. Når vi selv skal af sted til kamp, kører vi tit langt i bus, og så skal tiden jo gå med et eller andet. Der er mange, der spiller poker eller whist, og der kan hurtigt ryge nogle hundrede kroner”.

(Kilde: Per Straarup Søndergaard: Unge på spil, s115, 2006)

Dansk idræts holdning til ludomani i eliteidrætten

Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbunds holdning til at forebygge ludomani i dansk eliteidræt tager udgangspunkt i, at pengespil er underholdende, og at langt størstedelen af dem, som bedriver pengespil, har en ansvarlig spilleadfærd. For nogle tager spillet desværre overhånd, og de udvikler en spilleafhængighed (ludomani), der har store sportslige, økonomiske og personlige konsekvenser.

Mål

Team Danmark og Danmark Idræts-Forbund ønsker at medvirke til at udvikle en balanceret spilleadfærd og forebygge udviklingen af ludomani blandt atleter, trænere og ledere involveret i dansk eliteidræt gennem oplysning og information. Det vil ske via information om ludomani på Team Danmark og Danmark Idræts-Forbunds hjemmesider, information om ludomani på DIF´s diplomtræneruddannelse og seminarer for landstrænere. Endvidere vil der være en særlig forebyggelsesindsats i idrætsgrene med en udviklet spillekultur.

Dansk idræts holdning til at forbygge ludomani i dansk eliteidræt

 • Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund mener, at pengespil er underholdende, såfremt spillet ikke tager overhånd.
 • Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund ønsker at medvirke til at udvikle en balanceret spilleadfærd og forebygge udviklingen af ludomani blandt atleter, trænere og ledere involveret i dansk eliteidræt.
 • Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund mener, at en balanceret spiladfærd er karakteriseret ved at have et omfang eller karakter, der ikke flytter fokus og energi fra udøverens sportslige udvikling og som heller ikke medfører sociale eller økonomiske vanskeligheder for den enkelte udøver eller træner/leder. En spiladfærd kan godt være problematisk, inden den har udviklet sig til egentlig ludomani.
 • Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund mener, at trænere og ledere for danske atleter har et medansvar for at udvikle en sund spiladfærd blandt de atleter, de omgås. Trænere og ledere skal være positive rollemodeller ift. balanceret spiladfærd og reagere såfremt problematisk spilleadfærd observeres blandt de atleter, de omgås.
 • Team Danmark kan vælge at inddrage støtte til en atlet eller træner/leder, der ikke ønsker at lade sig diagnosticere eller behandle for en problematisk spilleadfærd.

Baggrund

Udviklingen indenfor spillemarked har været eksplosiv de seneste 10 år. Den globale spilomsætning på internettet alene er steget fra ca. 20 mia. kr. i år 2000 til omkring 500 mia. kr. i 2010.  Antallet af spille-sites på internettet anslås til knap 50.000. Samtidigt er tilgængeligheden til spille-sites blevet meget nemmere, og i dag kan man bruge mobiltelefonen som platform for sit spil. Den øgede spillelyst har desværre også ført til en stigning i antallet af mennesker, der får problemer med spil. I 2006 fastslog en undersøgelse, at lidt under 100.000 voksne danskere havde problemer med pengespil. I 2008 viste en undersøgelse at, 33.200 unge mellem 12-17 havde en problematisk spilleadfærd og var i farezonen for at udvikle ludomani. 80 % af ludomaner er drenge eller mænd.

Der findes ingen undersøgelser af forekomsten af problematisk spilleadfærd i dansk eliteidræt. I fodbold, hvor der har været fokus på problematisk spilleadfærd de seneste år, vurderer spillerforeningen, at 1/3 af de professionelle fodboldspillere har et problematisk spilleadfærd, og foreningen har kendskab til mere end 30 tilfælde af spillere, der har modtaget behandling for problematisk spilleadfærd de seneste to år. Center For Ludomani vurderer, at eliteidrætsudøvere spiller mere end gennemsnittet og udgør en særlig risikogruppe. Ifølge Center For Ludomani skyldes det, at eliteudøverne er mere konkurrenceorienteret end normalbefolkningen og derfor drages mere mod spil, at mange eliteidrætsudøvere har en insider viden om deres egen idrætsgren og endelig, at eliteidrætsudøvere ofte har en tidsmæssig opdelt hverdag, der muliggør at lægge et stort tidsforbrug på spil.   

(Kilde: Team Danmark, 2012)

http://www.teamdanmark.dk/~/media/Team%20Danmark/Media%20Archive/Documents/Forside/Fokusomraader/Ludomani/Endeligt%20-%20ludomani%20-%20holdningsnotat%20efter%20b-m%C3%B8de%2020sept.ashx )

Spil på spil

I 2012 indgik DBU en samarbejdsaftale med det engelske betting-firma Ladbrokes, der bl.a. betyder, at Ladbrokes kan bruge det danske fodboldlandshold i sin markedsføring.

http://www.ladbrokes.dk/home/

 

Opgaver

Diskuter fodbold og spil på fodbold

 • Oplever man kampen anderledes, hvis man også deltager i væddemål om kampens udfald? Forstærker det oplevelsen eller erstatter det oplevelsen?

Læs Team Danmarks spillepolitik

 • Gør rede for artiklens hovedpunkter, herunder afsnittet om baggrunden for, at Team Danmark har en spillepolitik.
 • Gør rede for Team Danmarks holdning til at en del idrætsudøverne deltager i spil.
 • 1/3 af de professionelle fodboldspillere i Danmark har et problematisk forhold til spil. Diskuter, hvorfor fodboldspillere åbenbart har sværere ved at styre deres spilleadfærd end andre.
 • Diskutere uddraget af Rasmus’ historie Jeg var heldig at jeg blev stoppet i tide i lyset af Team Danmark artiklen.

PRODUKTION

Individuelt

 • Skriv et debatindlæg om spil på spil
 • Skriv et debatindlæg om, hvorfor mange idrætsudøvere også deltager i væddemål og spil på nettet.

Gruppe

 • Udarbejd en flyer (folder), der henvender sig til idrætsudøvere og som handler om risikoen for at blande pengespil og idræt sammen.