Spilleregler, regler på spil

Regler på spil

4

Spilleregler – regler på spil

En spilleregel er en forskrift for et spil. Den beskriver, hvad man må og ikke må i spillet. Jo bedre man er inde i spillereglerne, jo bedre spiller man. Måske.

Spilleregler kan også handle om de regler, du selv eller sammen med dine kammerater sætter for at spille. De beskriver hvornår og hvor længe du må spille, hvad du må spille og hvad dine forpligtelser er, hvis du oplever at en af dine kammerater er kommet for langt ud – eller rettere for langt ind i spillets verden. Klassen skal sammen opstille nogle regler på spil. Klassen skal lave en spilpolitik. Regler kan opstilles på forskellige måder. De kan bestå af forbud (Du må ikke…), de kan bestå af tilladelser (Det er tilladt at…), og de kan bestå af forpligtelser (Du skal hjælpe, hvis…).

Forbud er nemme at forstå, men svære at håndhæve. Hvad nu hvis en i klassen overtræder en regel. Tilladelser er dejligt positive, men ikke særligt regulerende. Hvad nu hvis man spiller på en måde, der ikke er givet tilladelse til? Forpligtelser er godt for jeres sammenhold, men svære at leve op til. Hvad nu hvis man ikke har mod til at hjælpe? Hvad nu hvis det ikke er ens bedste ven? Er der så andre, der skal handle?

Når I har oprettet klassens – eller skolens (!) – spilleregler, så skal I huske, at I ikke nødvendigvis har indført en politistat. Jeres spilleregler skal hjælpe jer med at være bevidste om, at spil er sjovt og underholdende, men at spil kan føre til afhængighed og social isolation. I kan også kalde jeres spilleregler for klassens spilpolitik.

I dette tema skal du kunne:

 • Forstå emnet spil og spilafhængighed i en social sammenhæng, en social kontekst
 • diskutere emnet spil og spilafhængighed med henblik på at nå frem til enighed
 • udarbejde (sammen med resten af klassen) en regulerende tekst: Klassens spilleregler

Klassens spilleregler

En spilpolitik på skolen eller i klassen er et sæt regler om, hvordan I har valgt at håndtere brugen af pengespil. Reglerne afspejler jeres syn på emnet, men de må selvfølgelig ikke være i strid med skolen regler i øvrigt.

Regler kan rumme:

 • Forbud (Det må man ikke!)
 • Forebyggelse (Hvordan undgår vi, at nogen af os bliver afhængige af pengespil?)
 • Handlingsanvisninger (Hvad gør vi, hvis en af os er blevet risikospiller eller hvis nogen overtræder vores spilpolitik?)

I vælger selv mixet af forbud, forebyggelse og handlingsanvisninger. Når I er færdige med at formulere jeres spilpolitik, kan I vælge at offentliggøre den her på sitet. Her er nogle spørgsmål, som kan hjælpe jer i gang:

Afdækning af holdninger

 • Hvad tænker I om pengespil og skole – hører de to ting sammen?
 • Er det i orden, at der bliver spillet pengespil på nettet i timerne og i pausen?
 • Hvis dine kammerater spiller om penge i pausen, hvordan forholder du dig så?
 • Skal gambler-relaterede sider på Internettet være tilgængelige på skolens pc’er?
 • Er det i orden, at reklamer, blade og anden materiale, der markedsfører pengespil, uddeles på skolen?
 • Er det i orden at benytte pengespil til gaveindsamling?
 • Er det i orden at benytte fx skrabelod som gaveide?
 • Osv.

Elementer til forebyggelse

 • Hvordan kan I undgå, at nogen i gruppen udvikler afhængighed af pengespil?
 • Skal vi opfordre lærerne til at arbejde med spil og økonomi i undervisningen?
 • Skal vi skrive indlæg på skolens intranet om spil?
 • Osv.

Afklaring af handlinger

 • Hvordan tilbyder man sin hjælp til en der virker afhængig af pengespil?
 • Skal man blande sig, hvis en af vennerne isolerer sig, og man har mistanke om, at det handler om spil?
 • Hvordan skal skolen tilbyde sin hjælp?
 • Osv.
OPGAVE - Klassens spilleregler

Klassen diskuterer spil og spilafhængighed.

 • I hvilken udstrækning er det klassens problem at en kammerat har en risikoadfærd i forhold til spil?
 • Hvilke forhåndsregler vil I beslutte, I vil være fælles om, hvis en kammerat skal hjælpes?
 • Skal forhåndsreglerne – klassens spilleregler – bygge på forbud, forebyggelse eller skal de være handlingsanvisende?

Formuler jeres spilleregler i 3-10 punkter.

Publicer dem!