Vejvisere og vildledninger

Spillelandskabet

2

Vejvisere og vildledninger

I spillelandskabet møder du hele tiden vejvisere. Spiludbyderne reklamerer for deres spil på nettet, i tv og i avisen. De frister med gratis startindskud, store gevinster og et glitrende liv i sus og dus. Spillesteder på nettet fungerer også som reklame.

Reklamer oplyser og fascinerer, men de manipulerer også. De viser vej til spillesteder og gevinster, men de vildleder også, fordi vi er så lette at forføre. De benytter ord, billeder, personer og små fortællinger til at forføre os. Reklamen er en flermodal tekst, der henvender sig til flere af vores sanser på samme tid.

En reklame er en informerende tekst (den oplyser dig om en vare eller en tjenesteydelse) og en regulerende tekst (den vil have dig til at handle).

Reklamer er kommunikation. Hvem er afsenderen og hvem er modtageren, og hvad er produktet?

En afsenderrettet reklame lægger vægt på afsenderens troværdighed:

 • Har spiludbyderen licens til at udbyde spil?
 • Udviser spiludbyderen social ansvarlighed (CSR)?

Svarene på spørgsmålene bør fremgår af reklamen – læs også det med småt!

 • Kun firmaer, der har fået licens af Spillemyndigheden, har ret til at udbyde spil og reklamere for det i Danmark
 • Spiludbyderen skal udvise social ansvarlighed, idet reklamen skal gøre opmærksom på, at spil kan føre til afhængighed og ludomani samt henvise til steder, hvor man kan få hjælp til at komme ud af sin afhængighed.
 • Spiludbydere kan vælge at anvende mærkningen ” Godkendt af Spillemyndigheden”, der garanterer for at lovgivningen er overholdt.

En modtagerrettet reklame lægger vægt på dine behov: Hvordan kan varen forenkle dit liv, eller hvordan den kan realisere dine drømme.

 • Hvilke behov hos modtageren, vil reklamen opfylde?
 • Hvordan overbeviser reklamen modtageren om sine behov?
 • Er reklamen rettet til dig? Er du den intenderede modtager?

Svarene på spørgsmålene finder du ved at analysere reklamen:

 • Behovene kan være hurtige penge, fællesskab, personlig succes, spænding eller drømmen om en lykkelig og  problemfri tilværelse.
 • Kendte personer, mondæne miljøer og farver og bevægelse tiltrækker altid.
 • Reklamer henvender sig præcist til bestemte målgrupper (alder, køn, uddannelse, job/skole, bopæl) og det fremgår af billeder, ord og slogans.

En produktorienteret reklame lægger vægt på varens særlige fordele: Den er bedre eller billigere end konkurrenternes.

 • Hvordan beskrives varen – spillet?
 • Hvorfor er den bedre end konkurrentens?

I dette tema skal du kunne:

 • læse en lovtekst og anvende den til at vurdere reklamer om spil
 • analysere reklamer på print, i tv og på Internettet
 • søge på Internettet efter reklamer om spil
 • skrive et blogindlæg på baggrund af dine undersøgelser af reklamer for spil
 • udarbejde – sammen med to andre - en reklame med tekst og billede om et virtuelt spil, I godt kan lide
Flermodal tekst

En flermodal tekst består af flere forskellige modaliteter, dvs. måder at udtrykke sig på.

 • En avisartikel kan være en flermodal tekst, der består af ord og billeder
 • En reklame er en flermodal tekst, der kan bestå af grafik, fotografier, ord og levende billeder
 • En film er en flermodal tekst, der består af levende billeder, musik, replikker og andre lyde
 • Et website er en flermodal tekst, der kan består af grafiske billeder, ord, animationer og levende billeder

En flermodal tekst appellerer til mange flere af vores sanser end fx en tekst, der kun består af ord.

CSR

Corporate Social Responsibility er den officielle betegnelse for virksomhedernes sociale ansvarlighed. Det er et vigtigt argument i konkurrencen, at virksomheder over for kundernes kan dokumentere, at de er socialt ansvarlige. De tager fx særligt hensyn til miljøet, kundens rettigheder, deres forpligtelser over for deres medarbejdere, eller de sponsorerer penge til kultur eller nødhjælp.  

Lov om spil, 2012 (uddrag)

§ 35. Tilladelsesindehaveren må ikke yde spilleren kredit for deltagelse i spil.

§ 36. Markedsføring af spil

 1. skal fremstille gevinstchancen på en korrekt og balanceret måde således, at der ikke skabes et indtryk af, at gevinstchancen er større, end den i realiteten er,
 2. skal fremstille spil som et underholdningstilbud,
 3. må hverken i kommunikationsudformning eller medievalg målrettes mod børn og unge under 18 år,
 4. må ikke ved brug af kendte personligheder i strid med sandheden antyde, at deltagelse i spil har bidraget til den kendtes succes, og
 5. må ikke have et indhold, der giver indtryk af, at deltagelse i spil fremmer en løsning på finansielle problemer eller giver spilleren social accept.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om markedsføringen af spil.

(kilde: Lov om spil, 2012)

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132755#K1)

Reklamers påvirkning

Hvad angår påvirkningen fra det stigende antal reklamer for spil i tv og andre steder og fra avisernes spiltillæg, er denne større for problemspillere end for ikke-problemspillere. Det viser sig også, at introduktionen af nye spil påvirker problemspilleres lyst til at spille i større omfang end ikke-problemspilleres. Det er dog i begge tilfælde relativt få, der angiver, at der er en påvirkning.

(Kilde: Ludomani II. Faktorer af betydning for spilleproblemer s.11, Statens Forskningsinstitut 2008)

Bekendtgørelse om online casino

Kapitel 5

Information til spilleren

§ 13. Alle informationer, som tilladelsesindehaver er forpligtet til at stille til rådighed for spilleren efter bestemmelser fastsat i lov om spil eller lov for Grønland om visse spil og tilhørende forskrifter, skal være tilgængelige på dansk på tilladelsesindehavers hjemmeside. Al anden kommunikation mellem spillere og tilladelsesindehaver skal kunne ske på dansk.

Stk. 2. En tilladelsesindehaver, som har tilladelse til at udbyde spil i Grønland, skal stille information til rådighed som nævnt i stk. 1 på dansk og grønlandsk.

§ 14. På tilladelsesindehavers hjemmeside skal:

1) Det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene.

2) Informeres om ansvarligt spil og de potentielle skadevirkninger af spil. Informationen skal være udarbejdet i samarbejde med et behandlingscenter.

3) Formidles adgang til en selvtest for ludomani.

4) Formidles information om og kontaktadresser på danske behandlingscentre.

Stk. 2. Informationen i stk. 1 skal være placeret på en fremtrædende plads på tilladelsesindehavers hjemmeside og skal kunne tilgås fra alle sider på hjemmesiden.

Stk. 3. En tilladelsesindehaver, som har tilladelse til at udbyde spil i Grønland, skal formidle information som nævnt i stk. 1 på dansk og grønlandsk og informere om kontaktadresser på grønlandske behandlingscentre.

§ 15. På forsiden af tilladelsesindehavers hjemmeside skal det fremgå, at tilladelsesindehaver har tilladelse fra og er under tilsyn af Spillemyndigheden. Der skal formidles adgang til Spillemyndighedens hjemmeside.

§ 16. Der skal på tilladelsesindehavers hjemmeside forefindes et ur, der giver spilleren mulighed for at orientere sig om tidsforbruget på spilsiden. Uret skal være synligt for spilleren hele tiden.

(Kilde: Bekendtgørelse om onlinekasino, 20.01.2012)

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140192

Faktaboks

Spillemyndigheden har en mærkningsordning, som skal skabe tryghed omkring spil på væddemål og onlinekasino. Mærkningsordningen skal hjælpe spillere med at få overblik over, hvilke spiludbydere der har fået en tilladelse og overholder dansk lovgivning.

Alle spiludbydere, der har en tilladelse til at udbyde spil i Danmark, har mulighed for at anvende mærket i deres markedsføring, fx på deres hjemmeside, i tv-reklamer og i annoncer.

Ifølge spillemyndigheden betyder mærket at

 • Spiludbyderen overholder dansk lovgivning
 • Det er trygt og sikkert at spille hos denne udbyder
 • Afgiften er betalt, når du modtager din gevinst

(kilde: skat.dk, 201