Om Spillerum

1
Faglige mål

Visionen med SPILLERUM er at påvirke børn og unges spiladfærd gennem viden, refleksion og holdning, der kommer til udtryk gennem deres egne medieproduktioner. Visionen er dermed at forebygge, at unge bliver afhængige af deres spil og kan fastholde, at spil kun er for sjov, når man kan styre det.

Missionen med SPILLERUM er at opfylde en række centrale trin- og slutmål i fagene dansk og samfundsfag efter 9.klasse. Herunder ønsker vi at give ordet til de unge selv, da de er eksperter på deres egne tanker og holdninger. Vi tilføjer viden til disse tanker. 

SPILLERUM er tværfagligt sammensat. Det giver variation i fagligt fokus og tilrettelæggelsesform. Fagene skiftes til at være ordførende i de fem temaer. Undervisningen lykkes, når stoffet er meningsgivende. Vi afholder os fra løftede pegefingre og formaninger (de har som regel også den modsatte virkning), men opfordrer eleverne til selv at mene og gøre noget – på baggrund af viden og diskussion.

Didaktisk tilrettelæggelse

SPILLERUM rummer en enkel pædagogisk idé: Eleverne skal lave film og kampagner om spilleglæde og spilafhængighed på baggrund af viden. SPILLERUM kombinerer information og kommunikation. Vi giver ordet videre til de unge. Vi tror, det engagerer dem. Siderne med viden er samlet i fem temaer, som findes under menupunktet Baggrund:

En kort tekst introducerer hvert enkelt tema. Hvert tema rummer fem undertemaer.

En række faglige tekster i vekslende sværhedsgrader med tilhørende faktabokse, danner baggrundsforståelse for temaet:

En række opgaver tager afsæt i de faglige tekster:

Opgaverne afsluttes med oplæg til medieproduktion om temaet. Opgaverne er både summative (forståelse af teksten) og formative (anvendelse af teksten). I de fleste temaer er der produktionsopgaver, hvor eleverne selv skal producere og publicere på forskellige medieplatforme.

Hvert tema rummer altså en progression:

  • Ind i temaet – generel introduktion der skal skabe forforståelse
  • Inde i temaet – faglig fordybelse, tilegnelse af viden
  • Ud af temaet – produktion og publicering, anvendelse af ny viden    

Hvert tema er vurderet efter sværhedsgrad. De faglige tekster er originale og altså ikke skrevet til en målgruppe af unge. Under det enkelte tema er der mulighed for at differentiere undervisningen i forbindelse med opgaverne. Vi har undladt at angive, hvorvidt opgaverne skal udføres solo, i par, i gruppe eller samlet i klassen. Den vurdering overlader vi til den enkelte lærer. Læreren skal evaluere elevernes egne tekster og film, men det er vigtigt, at evalueringen ikke publiceres på sitet. Det skal alene være elevernes egne produktioner, der er uploadede.

Eleverne bør stifte bekendtskab med webetik, når de selv skal producere. Det er en vigtig del af it-dannelsen. På EMU findes der materiale om emnet her.

Om Spillerum

SPILLERUM er produceret af Center for Ludomani i samarbejde med Henrik Poulsen – Medier og Læring I/S og small Copenhagen ApS. Center for Ludomani er Nordens største center for behandling, forebyggelse og forskning i ludomani. Vi tilbyder professionel og gratis behandling til mennesker, der har problemer med spil, og til deres nærmeste pårørende. Center for Ludomani fungerer desuden som et videnscenter, der arbejder med præventive indsatser, bidrager til samfundsdebatten og deltager i en række forskningsprojekter.

Antallet af spilafhængige og ludomaner blandt voksne er støt stigende. Bag tallene gemmer der sig menneskelige tragedier som økonomisk ruin, social isolation og depression. SPILLERUM er en del af en særlig forebyggelsesindsats blandt unge, da undersøgelser viser, at en stor gruppe af disse kan betragtes som risikospillere. SPILLERUM er tilrettelagt som et fagligt læringsmateriale der tager udgangspunkt i trin- og slutmål for fagene dansk og samfundsfag.  

Bestil et kursus